Pavouček

obsahuje již tradiční projekty související s projekcemi, přednáškami, besedami s pamětníky a workshopy na školách po celé České republice. Jde o šíření vzdělávacích projektů „Dcery 50. let - audiovizuální svědectví dcer politických vězňů 50. let“ a "Po stopách Židů" (původní název „Zmizelí sousedé na školách ČR“) především do českých škol. 

Účastnícími se pamětníky jsou buď lidé, kteří přežili Holocaust 2. světové války nebo potomci dětí politických vězňů 50. let, většinou Dcery. Při konání akcí na školách užíváme vzniklé dokumentární snímky z cyklu „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů“, „Děti 50. let“, „Dcery 50. let - svědectví dcer politických vězňů 50. let“ a „Potomci těch druhých“.

Tyto projekty dostaly společný název „pavouček“ podle stále se rozšiřující sítě škol, se kterými spolupracujeme.
Organizuje spolek Dokumenty, mládež & společnost, z.s (www.dmska.cz)
Kontakt: tel. 603822181, e-mail: dms@filmteens.cz nebo dmska@dmska.cz
Projekt „Zmizelí sousedé na školách“ opakovaně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Projekt „Dcery 50. let - projekce a besedy v Praze“ opakovaně podporuje Hl. město Praha
 
 
 

© Copyright filmteens.cz